^A lap tetejére

logo

Hirdetés

.

Linkek

Ozsdola főterén szombat délelőtt felavatták a kommunista diktatúra áldozatainak és mártírtjainak emlékművét. Az ünnepségen jelen voltak a Kovászna Megyei Volt Politikai Foglyok Szövetségének sepsiszentgyörgyi tagjai, a Székely Nemzeti Tanács, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Moz­galom, a bélafalvi Tuzson János Hagyományőrző Társaság, a Dézsi család és a községháza képviselői. A település lakói közül csak páran vettek részt az avatáson. 

 

Korábban vita kerekedett abból, hogy kiknek a neve kerüljön vagy ne kerüljön fel a fekete márványtáblás emlékműre, ezért annak állítója, a volt politikai foglyok szövetsége – a további nézeteltérést elkerülendő – egyetlen nevet sem vésetett a táblára. Azon A kommunista diktatúra ozsdolai mártírjainak és áldozatainak em­lékére. Állíttatta a Volt Politikai Foglyok Kovászna Megyei Szö­vet­sége az Úr 2014. esztendejében szöveg olvasható.

Elsőként a marosvásárhelyi Tófalvi Zoltán író, történész, lapunk külső munkatársa, az ’56-os események kiváló ismerője és jeles kutatója szólt az egybegyűltekhez. 

Tófalvi bejelentette: a Magyar Filmalap által meghirdetett film­pályázaton első díjat nyert a Pusztainak, Dézsinek, Jegesnek és Szigyártó Domokosnak emléket állító filmterv, ami azt jelzi, hogy az egyetemes magyarság is nagyon érdeklődik a téma iránt, hiszen hasonló történet egész Magyarország területén nem ismert. Azt is elmondta, hogy Erdélyben Háromszé­ken állították a legtöbb emlékjelt az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc ismert és névtelen hőseinek. A történész felolvasta Szigyártó Domokos (1933–1959) kivégzési jegyzőkönyvét, mely a szamosújvári börtönben készült 1959. április 20-án, azon a napon, amikor agyonlőtték. Tófalvi Zoltán azt is hangsúlyozta: a kivégzőosztag tagjai közül többen ma is élnek, és a történelem furcsa fintora, hogy az a hely, ahol Szigyártó Domokost és a többi elítéltet kivégezték, ma élelmiszerraktár. Elképesztő ez a cinizmus – mondotta –, a világon Románia az egyedüli ország, ahol ily módon jártak el a kivégzettekkel, még ma sem lehet tudni, hová temették el őket, a rendszerváltás után huszonöt évvel sem nyíltak meg a levéltárak, hogy meg lehessen tudni sírjaik pontos helyét, hogy emberhez méltó módon lehessen őket újratemetni. Ozsdolának büszkének kellene lennie hős fiaira, akik nem voltak betyárok, hanem szabadságharcosok, ezt a fogalmat kell valahogy bevinni a köztudatba – zárta beszédét Tófalvi. 

Török József, a szövetség megyei elnöke köszönetet mondott mindazoknak, akik támogatták az emlékmű felállítását, amivel a háromszéki volt politikai foglyok régi álma vált valóra. Az elnök felolvasta Ozsdola volt politikai foglyainak és mártírjainak nevét.

Iochom István

Háromszék