^A lap tetejére

logo

Hirdetés

.

Linkek

A múlt hét végén megtartott ozsdolai falunapok legkiemelkedőbb eseménye kétség­telenül a vasárnapi szentmise után zajlott: nagyméretű székely zászlót szenteltek meg és avattak fel. A rendezvényt az Ozsdolai Székely Tanács szervezte a Láros Erdő- és Legelőtulajdonosok Egyesülete és a községháza támogatásával.

 

 A római katolikus templom elől a nagy­számú helybeli és vendég a kézdivásárhelyi Tanulók Klubja fúvószenekarával és két mazsorettcsoportjával az élen tette meg a rö­vid távot a világháborús hősök emlék­művéig, újabb résztvevők csatlakoztak hozzájuk. „Elérkezett a pillanat, amikor mi, Ozsdola község lakói identitásunk kifejezésére a többi székely településhez hasonlóan felavatjuk a saját székely zászlónkat, hogy községünk főterén hirdesse: itt, a Kárpátok bércein éle­tünk árán is hősiesen vigyázunk rá, határvédő őseinkhez méltó székely utódokként” – mondotta elsőként Bartók Irén tanítónő, majd felkérte Jakab Fancsali Kálmán címzetes esperest, az egyházközség plébánosát, hogy áldja meg a felvonásra kerülő székely zászlót. „Nem elég csak elmennünk a zászló mellett, nem elég csak kihúznunk magunkat, hogy nálunk is lobog a zászló, hanem a zászló változtasson rajtunk, gondokozásunkon, éle­tünkön” – hangsúlyozta beszédében az egyházközség plébánosa, mielőtt megáldotta a székelység jelképét, majd a fúvószenekar akkordjaira két székely ruhás fiatal felhúzta az árbocra a nagyméretű lobogót. Megnyitó­beszédében Kovács Imre, az Ozsdolai Szé­kely Tanács elnöke ismertette a székely zászló történetét, majd Székelyföld területi autonómiájának a fontosságáról és a tervezett régiósítás ellen szólva arra szólította fel falusfeleit, hogy minden házra bátran tűzzék ki a jelképet. Autonómiát a Székelyföldnek, sza­badságot a székely népnek – zárta beszédét. A kézdivásárhelyi kilencedik osztályos Sebestyén Rita saját versét adta elő, majd Bíró Levente, a Kézdiszéki Székely Tanács (KSZT) elnöke méltatta az esemény jelen­tőségét. „A március 10-i marosvásárhelyi autonómiatüntetésen Ozsdola népe példát mutatott, sokan mentek el a tiltakozásra, de a következőre még nagyobb számban kell elmennünk, ötvenezren, százezren kell ki­vonulnunk az utcára, és hangosan kell követelnünk Székelyföld területi auto­nómiáját és az egységes Székelyföldet” – fej­tette ki álláspontját a KSZT elnöke. Utol­sóként Csíki Dávid alpolgármester osztotta meg gondolatait az ünneplőkkel: „Közös akarattal, erőteljes tiltakozással ne engedjük meg a hatalomnak, hogy jogainktól meg­fosszanak, védjük meg szimbólumainkat, védjük meg azt, ami a miénk, és jogainkért egy emberként álljunk ki. Védjük meg a székely zászlót, a székely összetartozás jelképét, és vegyünk részt minél nagyobb számban a régiósítás elleni megmozdulásokon. Az autonómiát ki tudjuk és ki is fogjuk harcolni!” Az egyórás zászlóavatást Kovács Krisztina, Páll Szabolcs, Pénzes Alpár, Vi­tályos Norbert, Borbáth Angéla és Páll Xénia szavalatai tették ünnepélyesebbé. A rendezvény a székely és a magyar himnusz közös eléneklésével ért véget.

Iochom István

Háromszék